Nie jesteście przyszłością Kościoła – Jesteście teraźniejszością

Parafia Rzymskokatolicka Św. Maksymiliana Kolbe w Rogoźnicy

❖ Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali ❖
św. Jan Paweł II

PARATI SEMPER
list do młodych całego świata Ojca Świętego Jan Paweł II
Rzym – Bazylika Świętego Piotra, dnia 31 marca 1985 roku

Drodzy Przyjaciele!

    Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w Was. […] W Was jest nadzieja, ponieważ Wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do Was należy. Nadzieja zaś jest zawsze związana z przyszłością, jest oczekiwaniem „dóbr przyszłych”. Jako cnota „chrześcijańska” jest ona związana z oczekiwaniem tych dóbr wiecznych, które Bóg przyobiecał człowiekowi w Jezusie Chrystusie. Równocześnie zaś ta nadzieja, jako cnota „chrześcijańska” i „ludzka” zarazem, jest oczekiwaniem dóbr, które człowiek wypracuje, korzystając z talentów danych mu przez Opatrzność.

czytaj pełny tekst >>>

❏ Nowości - warto przeczytać

Ślubuję ci…

Ślubuję ci…

Uczciwość to bezwzględna lojalność małżonków względem siebie w każdej sprawie i sytuacji. Uczciwość wyklucza kłamstwo czy oszukiwanie małżonka w czymkolwiek. Zakłada natomiast wzajemną szczerość oraz otwarte mówienie sobie nawzajem o tym, co ewentualnie niepokoi jedną ze stron czy obie strony. Uczciwość to pomaganie małżonkowi na coraz lepsze poznawanie i rozumienie siebie nawzajem. ks. Marek Dziewiecki Co jest niezwykłego w przysiędze...
Wiara dziecka

Wiara dziecka

Wieloletnie doświadczenie pozwala nazwać najczęstsze błędy popełniane przez rodziców w wychowaniu religijnym dziecka. Błędy te mają różna przyczynę, ale skutkują zaburzeniem roli wychowawczej w ogóle, ponieważ gdy dba się o ciało i psychikę, a zapomina o duszy, następuje jakiś brak, a przecież mamy wychowywać całego człowieka. Rodzice przy chrzcie świętym dziecka zobowiązują się do wychowania go w wierze. Trzeba to...
Wychowanie religijne

Wychowanie religijne

Wychowanie religijne zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie do dobra społeczności, których człowiek jest członkiem. W perspektywie tak ujętego wychowania religijnego nasuwają się konkretne zadania wychowawców, jak: budzenie i rozwijanie wiary – by stanowiła fundament życia i działania, na którym budowana jest hierarchia wartości, umożliwienie spotkania z Chrystusem – wychowanie religijne powinno prowadzić do...
Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego

Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego

Prawo kanoniczne jako dyscyplina naukowa, jest uporządkowanym i odpowiednio uzasadnionym systemem wiedzy służącym poznaniu i stosowaniu prawa, którym rządzi się Kościół. Celem niniejszego opracowania, zgodnie z wymaganiami Ratio studiorum. Programem studiów w wyższych seminariach duchownych w Polsce, zatwierdzonym przez Kongregację ds. Wychowania Katolickiego (Seminariów i Instytutów Naukowych) dekretem z dnia 26 sierpnia 1999 r., jest ułatwienie poznania i stosowania norm prawa kanonicznego...
Zapowiedzi przedślubne

Zapowiedzi przedślubne

Obowiązek wygłoszenia dwu- lub trzykrotnie[1] w odstępach tygodniowych zapowiedzi przedślubnych określa kanon 1066 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który stanowi, że: "Przed zawarciem małżeństwa należy się upewnić, że nic nie stoi na przeszkodzie do jego ważnego i godziwego zawarcia". Wynika on z pasterskiej troski Kościoła o stan małżeński, dlatego: "Duszpasterze mają obowiązek troszczyć się o to, aby własna wspólnota kościelna świadczyła pomoc...
Pozwolenie na ślub

Pozwolenie na ślub

Wówczas, gdy narzeczeni chcą zawrzeć małżeństwo w nietypowych, trudnych lub delikatnych okolicznościach kanon 1071 Kodeksu Prawa Kanonicznego przed duszpastrzem mającym asystować temu aktowi i błogosławić ten sakramentalny związek małżeński, stawia wymóg uzyskania  specjalnego pozwolenia ordynariusza miejsca (biskupa diecezjalnego). Kanon wylicza szereg sytuacji, w których nie powinno się asystować przy zawieraniu małżeństwa bez zezwolenia ordynariusza miejsca, poza wypadkiem konieczności. Osąd, czy...
Już nie JA, lecz MY

Już nie JA, lecz MY

Na początku małżeństwa, gdy młodzi ludzie wspólnie zamieszkają, często okazuje się, że różnią się zachowaniami. Inaczej odkładają szczoteczkę do zębów, chodzą spać o różnych porach, lubią inne potrawy... To pozornie drobiazgi. Są jednak ważne, bowiem składają się na codzienność. Najważniejsze jest zrozumienie istoty miłości małżeńskiej. Jeżeli popatrzymy na małżeństwo jako na wzajemne łamanie swoich charakterów, przyzwyczajeń i upodobań, to będziemy...
Rodzina wspólnotą życia i miłości

Rodzina wspólnotą życia i miłości

Poprzez małżeńską komunię osób mężczyzna i kobieta dają początek rodzinie. Z rodziną zaś wiąże się genealogia każdego człowieka: genealogia osoby. Ludzkie rodzicielstwo zakorzenione jest w biologii, równocześnie zaś przewyższa ją. Apostoł, „zginając kolana przed Ojcem, od którego pochodzi wszelki «ród» — czyli wszelkie rodzicielstwo na niebie i na ziemi”, stawia nam przed oczy poniekąd cały świat istot żyjących, istot duchowych na niebie...
„Rozwód kościelny”

„Rozwód kościelny”

"Otrzymałam(em) rozwód kościelny i mam zamiar ponownie zawrzeć małżeństwo sakramentalne" - takie zdanie, wprawdzie nie często wypowiadane, gdyż tylko  przez osoby, które dotyczył proces o stwierdzenie nieważności zawartego przez nie sakramentu małżeństwa, świadczy o całkowitym niezroumieniu, czym jest uznanie małżeństwa za zawarte nieważnie. Od razu trzeba też zaznaczyć, iż zajmujące się orzekaniem o nieważności małżeństwa sądy kościelne (biskupie) nie są...
Chrzestny, czyli kto?

Chrzestny, czyli kto?

Pierwszym z obowiązków należących do rodziców chrzestnych jest przygotowanie odpowiednich atrybutów niezbędnych do chrztu. Matka chrzestna odpowiedzialna jest za zakup białej szatki, natomiast ojciec chrzestny kupuje świecę-gromnicę  - przeczytać można na jednym z komercyjnych portali oferujących akcesoria i prezenty, jak to określa "sakramentalne". Stąd też nie można się dziwić, iż "pełnić rolę rodziców chrzestnych z pełną świadomością i miłością wobec...

❖❖❖

❏ ARTYKUŁY - treści, które są źródłem wiedzy i inspiracją do przemyśleń

Ślubuję ci…

Uczciwość to bezwzględna lojalność małżonków względem siebie w każdej sprawie i sytuacji. Uczciwość wyklucza kłamstwo czy oszukiwanie małżonka w czymkolwiek….

Wiara dziecka

Wieloletnie doświadczenie pozwala nazwać najczęstsze błędy popełniane przez rodziców w wychowaniu religijnym dziecka. Błędy te mają różna przyczynę, ale skutkują…

Wychowanie religijne

Wychowanie religijne zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie do dobra społeczności, których człowiek jest…

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]